Vakken algemeen

Vakken algemeen

Rekenen, begrijpend lezen, taal, spelling aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, handvaardigheid en techniek zijn allemaal voorbeelden van vakken die komen kijken als we het hebben over het aanleren van vaardigheden en kennis. In groep 4 komen al deze vakken aan bod en is er een goede opbouw vanaf de voorgaande groep tot de groep die volgt. Alle ontwikkelingen op het gebied van taal, rekenen, wereldoriëntatie, verkeer en drama, muziek, gym en levensbeschouwing worden door de leerkrachten van groep 4 bewaakt middels goede lesmethodes die leerlingen vragen om zelf na te denken, samen te werken met anderen, meningen te geven en te onderbouwen en vooral een eerlijk beeld te krijgen van wat zich om hen heen gebeurt in het dagelijks leven.


Link toevoegen

Link toevoegen