Welke vakken onderscheiden we?

Welke vakken onderscheiden we?

Zoals gezegd maken we onderscheid tussen de ontwikkeling op sociaal gebied en vakken voor de algemene vorming. Het is belangrijk om te beseffen dat kinderen in groep 4 zich op die twee fronten gaan ontwikkelen. De sociale kant uit zich door het willen afspreken met vriendjes en bij de groep willen horen, terwijl kinderen in groep 4 vaak ook meer en meer willen weten van de wereld om hen heen en openstaan voor weetjes. Wat dat betreft zijn de dagen in groep 4 doorgaans goed gevuld met vakken die zich op de sociale kant richten en vakken die tegemoet komen aan het leren van weetjes, vaardigheden en strategieën voor bijvoorbeeld rekenen en taal.

Link toevoegen

Link toevoegen